Gıdalarda Taklit/Tağşiş ve Gıda Savunması Eğitimi

Eğitimin Amacı

Gıdalarda taklit/tağşiş türlerinin
belirlenmesi ve gıda savunması için gerekli temel ilkelerin aktarılması, risk
analizi yapılabilmesi ve belirlenen risklerin önlenmesine yönelik bir yönetim
sisteminin kurulmasının sağlanmasıdır.

Eğitimin İçeriği

Gıda savunma nedir, hedefleri nelerdir?

Gıda savunma risk değerlendirmesi, iç ve dış tehlikeler

Gıda savunma planı

Riski azalma planları, önlemler ve kontroller

Gıda savunma ekibi ve görevleri

Gıda savunma ön gereksinimleri

Gıda savunmaya yönelik uygulamalar.

Gıda sahteciliği nedir?

Taklit ve sahteciliğe yönelik bilgi kaynakları

Potansiyel tehlikeler

Gıda sahteciliği türleri

Risk değerlendirmesi

Hammadde ve tedarikçinin durumu

Tehlikeyi tespit edebilme olasılığını artırma

Risk değerlendirme adımları

Risk azaltma planları

Gıda sahteciliğine yönelik uygulamalar, örnekler

Kimler Katılmalı?

Gıda güvenliği yönetim sistemi uygulayan işletmeler, kalite,
üretim, bakım, güvenlik, satınalma, insan kaynakları gibi bölümlerde çalışan
tüm personel.