BRC Food Danışmanlık

BRC (British Retail Consortium); İngiltere’deki perakende ticareti temsil eden bir İngiliz ticari kuruluşudur, ilk olarak 1998 yılında İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) tarafından BRC Gıda Teknik Standardı olarak yayınlanmıştır.  8 kez revizyona uğrayan standardın Ağustos 2018 tarihinde 8. revizyonu yayınlandı.


BRC’ nin başlıca amacı, uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği standartlarını kapsayıcı bir çerçeve oluşturmak ve gıda güvenliğinin gelişmesine yardımcı olmaktır. Biçim ve içerik açısından BRC standardı, gıda üreticilerinin çalışma sistemleri hakkında fikir verebilecek şekilde tasarlanmıştır.
BRC Standardı özellikle; dokümante edilmiş ve etkin bir kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve fabrika çevre standartlarının, ürünlerin, proseslerin ve personelin etkin bir şekilde kontrol edilmesini şart koşmaktadır.

Firmanıza özel hazırlanan BRC Danışmanlık Planı için 0212 437 08 71 telefon numarasını arayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.