BRC Food v.9 Genel Bilgilendirme Eğitimi

BRC Nedir?
BRC (British Retail Consortium); İngiltere’deki perakende ticareti temsil eden bir İngiliz ticari kuruluşudur, ilk olarak 1998 yılında İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) tarafından BRC Gıda Teknik Standardı olarak yayınlanmıştır. 1998’den sonra 9 kez revizyona uğrayan standardın 2022 yılında 9. revizyonu yayınlandı.


BRC’ nin başlıca amacı, uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği standartlarını kapsayıcı bir çerçeve oluşturmak ve gıda güvenliğinin gelişmesine yardımcı olmaktır. Biçim ve içerik açısından BRC standardı, gıda üreticilerinin çalışma sistemleri hakkında fikir verebilecek şekilde tasarlanmıştır.
BRC Standardı özellikle; dokümante edilmiş ve etkin bir kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve fabrika çevre standartlarının, ürünlerin, proseslerin ve personelin etkin bir şekilde kontrol edilmesini şart koşmaktadır.


BRC Eğitiminin Amacı:
BRC (Brıtısh Retaıl Consortıum) Standardı, yeni adıyla GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY - GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN GLOBAL STANDART (ISSUE 9)’ın gıda işletmelerindeki uygulaması hakkında gereklilikleri açıklamaktır. 


BRC Eğitimi İçeriği:
•    BRC nedir?
•    BRC’ye genel bakış
•    Terimler ve tanımlar
•    HACCP sistemi
•    HACCP planı
•    BRC teknik standardının içeriği
•    BRC kayıt ve dokümantasyon sistemi
•    Fabrika altyapı standartları
•    Süreç kontrolü
•    Ürün/Proses/ Personel kontrolü
•    Belgelendirme şartları
•    Uygulama çalışmaları


BRC Eğitimi Süresi:
Şirketimiz tarafından BRC Eğitimi için öngörülen süre 2 gündür. BRC Eğitimi için öngörülen bu süre BRC Eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.


BRC Eğitimine Kimler Katılabilir:
BRC Eğitimi; çalıştıkları firmada BRC sistemlerini kurmak isteyen, mevcut gıda güvenliği yönetim sistemini iyileştirmek ve BRC’ ye geçişini sağlamak isteyen, bu sistem içindeki rolünü anlamak ve geliştirmek isteyen, BRC Denetçisi olmak için temel bilgileri almak isteyen katılımcılara yöneliktir.


Eğitmen: A&T Akademi Eğitmeni


Ayrıntılı Bilgi İçin:

mail:egitim@atakademi.com
telefon: 0 212 437 08 71