ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Genel Bilgilendirme EğitimiISO 9001 
ISO 9001 Standardı, bir kuruluşun müşteri şartlarını ve uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılayan ürünleri sağlama yeteneği olduğunu kanıtlaması gerektiğinde ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığında uyacağı kalite yönetim sisteminin şartlarını belirtir. 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir. Kuruluşun organizasyon yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler. 

ISO 9001 Standardı, zorlayıcı değildir ve genel şartlar içerir. Büyük ya da küçük ölçekli ayrımı olmaksızın her sektör için uygulanabilmektedir. Doğru anlaşılıp, doğru uygulandığında güçlü bir yönetim sistemini temsil eder.


ISO 9001 Standardı, Kalite Yönetim Sistemi'nin nasıl oluşturulacağını tamamen kuruluşlara bırakmıştır. Yapılması gereken "standart" bir Kalite Yönetim Sistemi değil, standardın şartlarını karşılayan bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmaktır.
 
Eğitim İçeriği:
•    Kalite Neden Gereklidir?
•    Kalite Güvence Sistemleri ve Gelişimi
•    Standardın Yapısına Genel Bir Bakış
•    Süreç Yaklaşımı
•    ISO 9001:2015 Standart Maddelerinin Tanıtımı ve Yorumlanması
•    Kuruluşun Bağlamı
•    Liderlik
•    Planlama
•    Destek
•    Operasyon
•    Performans Değerlendirme
•    İyileştirme
•    ISO 9001:2015 KYS Belgelendirme Süreci


ISO 9001 Eğitim Süresi
Şirketimiz tarafından ISO 9001 Eğitimi için öngörülen süre 2 gündür. ISO 9001 Eğitimi için öngörülen bu süre ISO 9001 Eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.


ISO 9001 Standardı'nı Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir? 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı'nın bütün gereklilikleri genel olup, tiplerine, büyüklüklerine ve sağladıkları ürün veya hizmetlere bakılmaksızın bütün kuruluşlara uygulanabilir olması amaçlanmıştır. Bu sebeple sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiş, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmak isteyen tüm kuruluşlarca uygulanabilir. Bu konuda sektör veya ölçek olarak bir kısıtlama bulunmamaktadı


Eğitmen: A&T Akademi Eğitmeni


Ayrıntılı Bilgi İçin:
egitim@atakademi.com