İleri Seviye GMP Eğitimi

GMP 

GMP ( Good manufacturing practices=İyi üretim uygulamaları) ürünün iç ve dış faktörlerden kirlenme ihtimalini engellemek yada indirgemek için firmayla alakalı iç ve dış koşullara yönelik koruyucu tedbirleri içerir. GMP şartları üretimde kalite yaklaşımını esas alır. 

GMP (İyi üretim uygulamaları) gıda, ilaç ve kozmetik alanında kontaminasyon, karışıklık ve hataları minimize etmek ve önlemek içim ön işleme, ham madde, üretim, ürün geliştirme, paketleme işlemi, depolama faaliyeti ve dağıtım uygulaması süreçlerindeki tüm aşamalar boyunca yapılan bir sistemdir.

GMP Eğitimi İçeriği
1.    GMP personel
2.    GMP kalite işlemleri
3.    GMP temizlik
4.    GMP kalite yönetimi
5.    GMP nedir?
6.    GMP üretim
7.    GMP' nin tarihçesi
8.    GMP ekipman ve tesisler
9.    GMP hedefleri ve felsefesi
10.    GMP’nin temeli dokümantasyon
11.    GMP bölümlerinin değerlendirilmesi
12.    GMP Terimler, kavramlar ve tanımlar
13.    GMP’yi uygulamak için gerekli olanlar
14.    GMP gıda işletmelerinde iyi üretim uygulamaları
15.    GMP’nin kalite ağlarındaki yeri ve faaliyet alanları


GMP Eğitimi Süresi : 1 Gün

Gıda İşletmelerinde GMP Eğitimine Kimler Katılabilir?
GMP Eğitimi, Gıda maddeleri üretiminden ambalajlama, depolama ve taşımaya kadar bütün aşamalardaki gıda zincirinde yer alan firmaların çalışanları ve yöneticileri, gıda mühendisleri, veteriner hekimler, ziraat mühendisleri, su ürünleri mühendisleri, kimya mühendisleri, gıda teknikerleri ile GMP kurmak isteyen ve/veya Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi üzerine etkileri konusunda bilgi almak isteyen katılımcılara yöneliktir.

Eğitmen: A&T Akademi Eğitmeni


Ayrıntılı Bilgi İçin:
eğitim@atakademi.com