Gıda Güvenliği ve Hijyen Eğitimi

Gıda Güvenliği ve Hijyen Eğitimi 

Bir gıda işletmesi için hijyen ve sanitasyon kurallarının uygulanması vazgeçilmez bir şarttır. Eğitimin amacı bu kuralların uygulanması ve böylece üretilen ürünler için gerekli olan yasal şartların karşılanması yanında gıda güvenliğini, müşteri memnuniyetini ve sürekliliğini sağlayacak ürünlerin elde edilmesini ve sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasının sağlanmasıdır.

Eğitimin İçeriği:

 • Gıda hijyeni kavramları
 • Gıda gerçeği
 • Gıda hijyenine duyulan gereksinim, mevzuat ve standartlar
 • Gıda güvenliğini etkileyen faktörler
 • Gıda güvenliği tehlikeleri ve kontrol altına alınma yöntemleri
 • Mikroorganizmalar
 • Mikroorganizmalar üremek için nelere ihtiyaç duyarlar?
 • Bozulma ve raf ömrü, kritik sınırlar
 • Zehirlenme
 • Fiziksel tehlikeler
 • Kimyasal tehlikeler
 • Gıda sanayiinde temizlik ve sanitasyon
 • Çapraz bulaşma
 • Personel
 • Zararlı mücadele-Pest Kontrol
 • Gıdaların işlenmesi ve muhafazasında dikkat edilecek noktalar
 • Hijyenik tasarım - temel kavramlar
 • Gıda üretim ve tüketimi için hijyenik tasarım nasıl olmalı

Gıda Güvenliği ve Hijyen Eğitimi Süresi:
Şirketimiz tarafından Gıda Güvenliği ve Hijyen Eğitimi için öngörülen süre 2 gündür. Gıda Güvenliği ve Hijyen Eğitimi için öngörülen bu süre eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

Gıda Güvenliği ve Hijyen Eğitimine Kimler Katılabilir:
Birincil gıda üretiminden ambalajlama, depolama ve taşımaya kadar bütün aşamalardaki firmaların çalışanları ve yöneticileri, gıda mühendisleri, veteriner hekimler, ziraat mühendisleri, su ürünleri mühendisleri, kimya mühendisleri, gıda teknikerleri ile kendini gıda hijyeni üzerinde geliştirmek isteyen tüm katılımcılar bu eğitime katılabilirler.

Eğitmen: A&T Akademi Eğitmeni

Ayrıntılı Bilgi İçin:
egitim@atakademi.com