Gıda Etiketleme Mevzuat Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Gıdaların etiketlenmesi ile ilgili olan yasal düzenlemeler
sürekli revize olmaktadır.

Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği
içeriğinin aktarılması ve mevzuatta yer alan uyulması gereken tüm bilgilerin
paylaşılmasıdır.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Mevzuat Nedir?

Gıda Mevzuatı

Gıda Etiketleme Mevzuatı

Etiketleme ve İşaretleme Kuralları

Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar

Gıda Hakkında Zorunlu Bilgilendirmenin Kullanılabilirliği ve
Yerleşimi

Zorunlu Bilgilerin Bildirim Şekli

Dil Gereklilikleri

Sorumluluklar

Mesafeli Satış

Zorunlu Etiket Bilgileri

İstisnalar

İlave Zorunlu Bilgiler

Beslenme ve Sağlık Beyanları

Etikette Bulunması Gereken Sembol ve İşaretler

KATILIMCI PROFİLİ: Gıda sektöründe çalışan kalite
yöneticileri ve çalışanları, ar-ge yöneticileri, mühendisler, yasal mevzuattan
sorumlu yöneticiler gıda etiketleme mevzuatı eğitimine katılabilir.