ISO 9001:2015 İç Tetkikçi Eğitimi

Eğitim Amacı

ISO 9001:2008 ile ISO 9001:2015 arasındaki değişikliklerin anlatılması ve yönetim sistemi standartları için oluşturulan, yeni yüksek seviye yapıyı açıklamak amacıyla tasarlanmıştır. Mevcut Kalite Yönetim Sisteminin gözden geçirilerek yeni standarda geçişinizi planlamaya başlamayı amaçlamaktayız.

İÇERİK

ISO 9001: 2015 Revizyon Süreci ve Geçiş Planı
Değişen – ek gelen – çıkartılan maddeler
Yüksek Seviyeli Yapının açıklanması
Proses Yaklaşımı
Risk Tabanlı Düşünme
Kalite Yönetim İlkeleri
Liderlik temelli üst yönetim modeli
Kuruluş içeriği, liderlik, planlama ve destek ile ilgili olarak, Ek 2 (Annex SL) ‘deki yeni gereklilikler
ISO 19011 Denetim Kılavuzu
Denetim Uygulama Örnekleri (Belgelendirme - Proses – Ürün – Sistem – Sevkiyat – 5S)
Denetçi Uygulamaları için çalıştay
İç Denetçi Uygulama Sınavı

ISO 9001 Eğitim Süresi

Şirketimiz tarafından ISO 9001 İç Tetkikçi Eğitimi için öngörülen süre 2 gündür. Eğitim için öngörülen bu süre ISO 9001 Eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.


ISO 9001 Standardı'nı Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı'nın bütün gereklilikleri genel olup, tiplerine, büyüklüklerine ve sağladıkları ürün veya hizmetlere bakılmaksızın bütün kuruluşlara uygulanabilir olması amaçlanmıştır. Bu sebeple sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiş, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmak isteyen tüm kuruluşlarca uygulanabilir. Bu konuda sektör veya ölçek olarak bir kısıtlama bulunmamaktadır.


Eğitmen: A&T Akademi Eğitmeni


Ayrıntılı Bilgi İçin:
egitim@atakademi.com